NỘI THẤT

GIƯỜNG
 1. Giường Liên Á 22V
  Giường Liên Á 22V
  Giường gỗ
  19.856.000 ₫ 23.360.000 ₫
 2. Giường Liên Á 05V
  Giường Liên Á 05V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 3. Giường Liên Á 02V
  Giường Liên Á 02V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 4. Giường Liên Á 06B
  Giường Liên Á 06B
  Giường bọc vải
  12.920.000 ₫ 15.200.000 ₫
 5. Giường Liên Á 01KS
  Giường Liên Á 01KS
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 6. Giường Liên Á 17M
  Giường Liên Á 17M
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 7. Giường Liên Á 25V
  Giường Liên Á 25V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 8. Giường Liên Á 23V
  Giường Liên Á 23V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 9. Giường Liên Á 21V
  Giường Liên Á 21V
  Giường gỗ
  11.509.000 ₫ 13.540.000 ₫
 10. Giường Liên Á 04V
  Giường Liên Á 04V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 11. Giường Liên Á 11B
  Giường Liên Á 11B
  Giường bọc vải
  13.430.000 ₫ 15.800.000 ₫
 12. Giường Liên Á 04B
  Giường Liên Á 04B
  Giường bọc vải
  12.835.000 ₫ 15.100.000 ₫
SOFA
 1. Sofa Corner Liên Á B02
  Sofa Corner Liên Á B02
  Sofa Corner
  22.712.000 ₫ 26.720.000 ₫
 2. Sofa Unique Liên Á B16
  Sofa Unique Liên Á B16
  Sofa Unique
  21.318.000 ₫ 25.080.000 ₫
 3. Sofa Unique Liên Á B14
  Sofa Unique Liên Á B14
  Sofa Unique
  21.335.000 ₫ 25.100.000 ₫
 4. Sofa Unique Liên Á B11
  Sofa Unique Liên Á B11
  Sofa Unique
  19.499.000 ₫ 22.940.000 ₫
 5. Sofa Unique Liên Á B05
  Sofa Unique Liên Á B05
  Sofa Unique
  22.397.500 ₫ 26.350.000 ₫
 6. Sofa chờ Liên Á 01
  Sofa chờ Liên Á 01
  Sofa chờ
  9.860.000 ₫ 11.600.000 ₫
 7. Sofa Liên Á Mliving M1
  Sofa Liên Á Mliving M1
  Sofa gấp
  3.102.500 ₫ 3.650.000 ₫
 8. Sofa Unique Liên Á B17
  Sofa Unique Liên Á B17
  Sofa Unique
  27.098.000 ₫ 31.880.000 ₫
 9. Sofa Unique Liên Á B15
  Sofa Unique Liên Á B15
  Sofa Unique
  19.596.750 ₫ 23.055.000 ₫
 10. Sofa Unique Liên Á B13
  Sofa Unique Liên Á B13
  Sofa Unique
  29.350.500 ₫ 34.530.000 ₫
 11. Sofa Unique Liên Á B06
  Sofa Unique Liên Á B06
  Sofa Unique
  24.981.500 ₫ 29.390.000 ₫
 12. Sofa chờ Liên Á 02
  Sofa chờ Liên Á 02
  Sofa chờ
  12.410.000 ₫ 14.600.000 ₫
GHẾ
 1. Ghế Wing Chair Liên Á
  Ghế Wing Chair Liên Á
  Ghế wing chair
  6.262.800 ₫ 7.368.000 ₫
 2. Ghế đuôi giường Liên Á Durant
  Ghế đuôi giường Liên Á Durant
  Ghế đuôi giường
  5.355.000 ₫ 6.300.000 ₫
 3. Ghế đuôi giường Liên Á Odila
  Ghế đuôi giường Liên Á Odila
  Ghế đuôi giường
  2.911.250 ₫ 3.425.000 ₫
 4. Ghế đôn tròn chân cao Liên Á
  Ghế đôn tròn chân cao Liên Á
  Ghế đôn
  1.541.900 ₫ 1.814.000 ₫
 5. Ghế đôn vuông Liên Á
  Ghế đôn vuông Liên Á
  Ghế đôn
  1.861.500 ₫ 2.190.000 ₫
 6. Ghế POUF dây đan Liên Á
  Ghế POUF dây đan Liên Á
  Ghế POUF
  1.759.500 ₫ 2.070.000 ₫
 7. Ghế Bean Bag Liên Á
  Ghế Bean Bag Liên Á
  Bean bag
  1.955.000 ₫ 2.300.000 ₫
 8. Ghế đuôi giường Liên Á Ines
  Ghế đuôi giường Liên Á Ines
  Ghế đuôi giường
  5.440.000 ₫ 6.400.000 ₫
 9. Ghế đôn tròn Liên Á
  Ghế đôn tròn Liên Á
  Ghế đôn
  3.485.000 ₫ 4.100.000 ₫
 10. Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á
  Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á
  Ghế đôn
  1.445.000 ₫ 1.700.000 ₫
 11. Ghế Đôn Ottoman
  Ghế Đôn Ottoman
  Đôn
  1.717.000 ₫ 2.020.000 ₫
 12. Ghế POUF Liên Á
  Ghế POUF Liên Á
  Ghế pouf
  969.000 ₫ 1.140.000 ₫
BÀN
 1. Bàn Liên Á 17V
  Bàn Liên Á 17V
  4.760.000 ₫ 5.600.000 ₫
 2. Bàn Liên Á 05V
  Bàn Liên Á 05V
  Bàn
  4.505.000 ₫ 5.300.000 ₫
 3. Bàn Liên Á 02V
  Bàn Liên Á 02V
  Bàn
  3.816.500 ₫ 4.490.000 ₫
 4. Bàn Liên Á 18V
  Bàn Liên Á 18V
  Bàn
  3.306.500 ₫ 3.890.000 ₫
 5. Bàn Liên Á Ottoman
  Bàn Liên Á Ottoman
  Bàn
  4.046.000 ₫ 4.760.000 ₫
 6. Bàn Liên Á 14V
  Bàn Liên Á 14V
  Bàn
  4.666.500 ₫ 5.490.000 ₫
 7. Bàn Liên Á 15V
  Bàn Liên Á 15V
  Bàn
  6.740.500 ₫ 7.930.000 ₫
 8. Bàn Liên Á 13V
  Bàn Liên Á 13V
  Bàn
  3.816.500 ₫ 4.490.000 ₫