NỘI THẤT

GIƯỜNG
 1. Giường Liên Á 04V
  Giường Liên Á 04V
  Giường gỗ
  8.512.000 ₫ 10.640.000 ₫
 2. Giường Liên Á 11B
  Giường Liên Á 11B
  Giường bọc vải
  12.640.000 ₫ 15.800.000 ₫
 3. Giường Liên Á 04B
  Giường Liên Á 04B
  Giường bọc vải
  12.080.000 ₫ 15.100.000 ₫
 4. Giường Liên Á Royal
  Giường Liên Á Royal
  Giường gỗ
  20.080.000 ₫ 25.100.000 ₫
 5. Giường Liên Á 25M
  Giường Liên Á 25M
  Giường gỗ
  10.192.000 ₫ 12.740.000 ₫
 6. Giường Liên Á 15M
  Giường Liên Á 15M
  Giường gỗ
  8.512.000 ₫ 10.640.000 ₫
 7. Giường Liên Á 24V
  Giường Liên Á 24V
  Giường gỗ
  8.512.000 ₫ 10.640.000 ₫
 8. Giường Liên Á 22V
  Giường Liên Á 22V
  Giường gỗ
  18.688.000 ₫ 23.360.000 ₫
 9. Giường Liên Á 05V
  Giường Liên Á 05V
  Giường gỗ
  8.512.000 ₫ 10.640.000 ₫
 10. Giường Liên Á 02V
  Giường Liên Á 02V
  Giường gỗ
  8.512.000 ₫ 10.640.000 ₫
 11. Giường Liên Á 06B
  Giường Liên Á 06B
  Giường bọc vải
  12.160.000 ₫ 15.200.000 ₫
 12. Giường Liên Á 01KS
  Giường Liên Á 01KS
  Giường gỗ
  8.512.000 ₫ 10.640.000 ₫
SOFA
 1. Sofa Unique Liên Á B15
  Sofa Unique Liên Á B15
  Sofa Unique
  18.444.000 ₫ 23.055.000 ₫
 2. Sofa Unique Liên Á B13
  Sofa Unique Liên Á B13
  Sofa Unique
  27.624.000 ₫ 34.530.000 ₫
 3. Sofa Unique Liên Á B06
  Sofa Unique Liên Á B06
  Sofa Unique
  23.512.000 ₫ 29.390.000 ₫
 4. Sofa chờ Liên Á 02
  Sofa chờ Liên Á 02
  Sofa chờ
  11.680.000 ₫ 14.600.000 ₫
 5. Sofa Liên Á Mliving M2
  Sofa Liên Á Mliving M2
  Sofa Bed cao su
  9.200.000 ₫ 11.500.000 ₫
 6. Sofa Corner Liên Á B02
  Sofa Corner Liên Á B02
  Sofa Corner
  21.376.000 ₫ 26.720.000 ₫
 7. Sofa Unique Liên Á B16
  Sofa Unique Liên Á B16
  Sofa Unique
  20.064.000 ₫ 25.080.000 ₫
 8. Sofa Unique Liên Á B14
  Sofa Unique Liên Á B14
  Sofa Unique
  20.080.000 ₫ 25.100.000 ₫
 9. Sofa Unique Liên Á B11
  Sofa Unique Liên Á B11
  Sofa Unique
  18.352.000 ₫ 22.940.000 ₫
 10. Sofa Unique Liên Á B05
  Sofa Unique Liên Á B05
  Sofa Unique
  21.080.000 ₫ 26.350.000 ₫
 11. Sofa chờ Liên Á 01
  Sofa chờ Liên Á 01
  Sofa chờ
  9.280.000 ₫ 11.600.000 ₫
 12. Sofa Liên Á Mliving M1
  Sofa Liên Á Mliving M1
  Sofa gấp
  2.920.000 ₫ 3.650.000 ₫
GHẾ
 1. Ghế đuôi giường Liên Á Ines
  Ghế đuôi giường Liên Á Ines
  Ghế đuôi giường
  5.120.000 ₫ 6.400.000 ₫
 2. Ghế đôn tròn Liên Á
  Ghế đôn tròn Liên Á
  Ghế đôn
  3.280.000 ₫ 4.100.000 ₫
 3. Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á
  Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á
  Ghế đôn
  1.360.000 ₫ 1.700.000 ₫
 4. Ghế Đôn Ottoman
  Ghế Đôn Ottoman
  Đôn
  1.616.000 ₫ 2.020.000 ₫
 5. Ghế POUF Liên Á
  Ghế POUF Liên Á
  Ghế pouf
  912.000 ₫ 1.140.000 ₫
 6. Ghế Wing Chair Liên Á
  Ghế Wing Chair Liên Á
  Ghế wing chair
  5.894.400 ₫ 7.368.000 ₫
 7. Ghế đuôi giường Liên Á Durant
  Ghế đuôi giường Liên Á Durant
  Ghế đuôi giường
  5.040.000 ₫ 6.300.000 ₫
 8. Ghế đuôi giường Liên Á Odila
  Ghế đuôi giường Liên Á Odila
  Ghế đuôi giường
  2.740.000 ₫ 3.425.000 ₫
 9. Ghế đôn tròn chân cao Liên Á
  Ghế đôn tròn chân cao Liên Á
  Ghế đôn
  1.451.200 ₫ 1.814.000 ₫
 10. Ghế đôn vuông Liên Á
  Ghế đôn vuông Liên Á
  Ghế đôn
  1.752.000 ₫ 2.190.000 ₫
 11. Ghế POUF dây đan Liên Á
  Ghế POUF dây đan Liên Á
  Ghế POUF
  1.656.000 ₫ 2.070.000 ₫
 12. Ghế Bean Bag Liên Á
  Ghế Bean Bag Liên Á
  Bean bag
  1.840.000 ₫ 2.300.000 ₫
BÀN
 1. Bàn Liên Á 17V
  Bàn Liên Á 17V
  4.480.000 ₫ 5.600.000 ₫
 2. Bàn phòng khách hiện đại Liên Á 18V
  Bàn Liên Á 18V
  Bàn
  3.112.000 ₫ 3.890.000 ₫
 3. Bàn trà kính sang trọng Liên Á 05V
  Bàn Liên Á 05V
  Bàn
  4.240.000 ₫ 5.300.000 ₫
 4. Bàn Phòng Khách Liên Á 02V
  Bàn Liên Á 02V
  Bàn
  3.592.000 ₫ 4.490.000 ₫
 5. Bàn phòng khách đa năng Liên Á 15V
  Bàn Liên Á 15V
  Bàn
  6.344.000 ₫ 7.930.000 ₫
 6. Bàn trà hiện đại Liên Á 13V
  Bàn Liên Á 13V
  Bàn
  3.592.000 ₫ 4.490.000 ₫
 7. Bàn sofa hiện đại Liên Á Ottoman
  Bàn Liên Á Ottoman
  Bàn
  3.808.000 ₫ 4.760.000 ₫
 8. Bàn phòng khách mặt kính Liên Á 14V
  Bàn Liên Á 14V
  Bàn
  4.392.000 ₫ 5.490.000 ₫