NỘI THẤT

GIƯỜNG
 1. Giường Liên Á Hình gấu nghiên 45 độ
  GIƯỜNG LIÊN Á KIZ 03
  10.200.000 ₫ 12.000.000 ₫
 2. GIƯỜNG LIÊN Á KIZ 02
  GIƯỜNG LIÊN Á KIZ 02
  10.030.000 ₫ 11.800.000 ₫
 3. giường ngủ cao cấp
  GIƯỜNG LIÊN Á 08B
  Giường bọc vải
  12.495.000 ₫ 14.700.000 ₫
 4. giường ngủ cao cấp
  GIƯỜNG LIÊN Á 05B
  Giường bọc vải
  14.110.000 ₫ 16.600.000 ₫
 5. giường ngủ cao cấp trẻ em
  GIƯỜNG LIÊN Á KIZ 01
  Giường trẻ em
  10.030.000 ₫ 11.800.000 ₫
 6. giường cao cấp
  GIƯỜNG LIÊN Á 07B
  Giường Simili
  14.365.000 ₫ 16.900.000 ₫
 7. Giường Liên Á 01KS
  GIƯỜNG LIÊN Á 01KS
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 8. Giường Liên Á 17M
  GIƯỜNG LIÊN Á 17M
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 9. Giường Liên Á 25V
  GIƯỜNG LIÊN Á 25V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 10. Giường Liên Á 23V
  GIƯỜNG LIÊN Á 23V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
 11. Giường Liên Á 21V
  GIƯỜNG LIÊN Á 21V
  Giường gỗ
  11.509.000 ₫ 13.540.000 ₫
 12. Giường Liên Á 04V
  GIƯỜNG LIÊN Á 04V
  Giường gỗ
  9.044.000 ₫ 10.640.000 ₫
SOFA
 1. sofa chờ cao cấp
  SOFA CHỜ LIÊN Á 3 PU
  Sofa chờ
  12.325.000 ₫ 14.500.000 ₫
 2. sofa giường cao cấp
  SOFA CORNER LIÊN Á B20
  Sofa corner
  26.265.000 ₫ 30.900.000 ₫
 3. ghế sofa giường cao cấp
  SOFA CORNER LIÊN Á B18
  Sofa corner
  19.040.000 ₫ 22.400.000 ₫
 4. Sofa Unique Liên Á B05
  SOFA UNIQUE LIÊN Á B05
  Sofa Unique
  22.397.500 ₫ 26.350.000 ₫
 5. bộ sofa màu vàng cao cấp
  SOFA CHỜ LIÊN Á 01
  Sofa chờ
  9.860.000 ₫ 11.600.000 ₫
 6. Sofa Liên Á Mliving M1
  SOFA LIÊN Á MLIVING M1
  Sofa gấp
  3.102.500 ₫ 3.650.000 ₫
 7. Sofa Unique Liên Á B17
  SOFA UNIQUE LIÊN Á B17
  Sofa Unique
  27.098.000 ₫ 31.880.000 ₫
 8. Sofa Unique Liên Á B15
  SOFA UNIQUE LIÊN Á B15
  Sofa Unique
  19.596.750 ₫ 23.055.000 ₫
 9. Sofa Unique Liên Á B13
  SOFA UNIQUE LIÊN Á B13
  Sofa Unique
  29.350.500 ₫ 34.530.000 ₫
 10. Sofa Unique Liên Á B06
  SOFA UNIQUE LIÊN Á B06
  Sofa Unique
  24.981.500 ₫ 29.390.000 ₫
 11. Sofa chờ Liên Á 02
  SOFA CHỜ LIÊN Á 02
  Sofa chờ
  12.410.000 ₫ 14.600.000 ₫
 12. Sofa Liên Á Mliving M2
  SOFA LIÊN Á MLIVING M2
  Sofa Bed
  9.775.000 ₫ 11.500.000 ₫
GHẾ
 1. ghế đôn lông tròn
  GHẾ ĐÔN LÔNG TRÒN LIÊN Á
  Ghế đôn
  3.145.000 ₫ 3.700.000 ₫
 2. Ghế đuôi giường Liên Á Odila
  GHẾ ĐUÔI GIƯỜNG LIÊN Á ODILA
  Ghế đuôi giường
  2.911.250 ₫ 3.425.000 ₫
 3. Ghế đôn tròn chân cao Liên Á
  GHẾ ĐÔN TRÒN CHÂN CAO LIÊN Á
  Ghế đôn
  1.541.900 ₫ 1.814.000 ₫
 4. Ghế đôn vuông Liên Á
  GHẾ ĐÔN VUÔNG LIÊN Á
  Ghế đôn
  1.861.500 ₫ 2.190.000 ₫
 5. Ghế POUF dây đan Liên Á
  GHẾ POUF DÂY ĐAN LIÊN Á
  Ghế POUF
  1.759.500 ₫ 2.070.000 ₫
 6. Ghế Bean Bag Liên Á
  GHẾ BEAN BAG LIÊN Á
  Bean bag
  1.955.000 ₫ 2.300.000 ₫
 7. Ghế đuôi giường Liên Á Ines
  GHẾ ĐUÔI GIƯỜNG LIÊN Á INES
  Ghế đuôi giường
  5.440.000 ₫ 6.400.000 ₫
 8. Ghế đôn tròn Liên Á
  GHẾ ĐÔN TRÒN LIÊN Á
  Ghế đôn
  3.485.000 ₫ 4.100.000 ₫
 9. Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á
  GHẾ ĐÔN TRÒN CHÂN NGẮN LIÊN Á
  Ghế đôn
  1.445.000 ₫ 1.700.000 ₫
 10. Ghế Đôn Ottoman
  GHẾ ĐÔN OTTOMAN
  Đôn
  1.717.000 ₫ 2.020.000 ₫
 11. Ghế POUF Liên Á
  GHẾ POUF LIÊN Á
  Ghế pouf
  969.000 ₫ 1.140.000 ₫
 12. Ghế Wing Chair Liên Á
  GHẾ WING CHAIR LIÊN Á
  Ghế wing chair
  6.262.800 ₫ 7.368.000 ₫
BÀN
 1. tủ đầu giường cao cấp
  TỦ ĐẦU GIƯỜNG LIÊN Á ROYAL
  Tủ đầu giường
  2.329.000 ₫ 2.740.000 ₫
 2. bàn gỗ tròn cao cấp
  BÀN LIÊN Á WALNUT
  Bàn
  4.080.000 ₫ 4.800.000 ₫
 3. bàn gỗ tròn liên á
  BÀN LIÊN Á OAK
  Bàn
  2.975.000 ₫ 3.500.000 ₫
 4. bàn đá lõm cao cấp
  BÀN ĐÁ CHÂN GỖ LIÊN Á
  Bàn
  11.560.000 ₫ 13.600.000 ₫
 5. bàn kính mặt tròn cao cấp
  BÀN KÍNH TRÒN LIÊN Á
  Bàn
  6.290.000 ₫ 7.400.000 ₫
 6. Bàn Liên Á 17V
  BÀN LIÊN Á 17V
  Bàn
  4.760.000 ₫ 5.600.000 ₫
 7. Bàn trà kính đẹp hiện đại Liên Á 05V
  BÀN LIÊN Á 05V
  Bàn
  4.505.000 ₫ 5.300.000 ₫
 8. Bàn Trà Liên Á 02V
  BÀN LIÊN Á 02V
  Bàn
  3.816.500 ₫ 4.490.000 ₫
 9. Bàn thiết kế Liên Á 18V
  BÀN LIÊN Á 18V
  Bàn
  3.306.500 ₫ 3.890.000 ₫
 10. Bàn trà mặt kính Liên Á 14V
  BÀN LIÊN Á 14V
  Bàn
  4.666.500 ₫ 5.490.000 ₫
 11. Bàn phòng khách đẹp Liên Á 15V
  BÀN LIÊN Á 15V
  Bàn
  6.740.500 ₫ 7.930.000 ₫
 12. Bàn trà phòng khách hiện đại Liên Á 13V
  BÀN LIÊN Á 13V
  Bàn
  3.816.500 ₫ 4.490.000 ₫