Toggle Nav

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Bằng việc truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn có thể dừng việc truy cập và sử dụng Website. 

Công ty TNHH TM&SX Nệm Mousse Liên Á (“Liên Á”) là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này. 

1. Chính sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân.

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật để hiểu đầy đủ cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Chính sách bảo mật được đưa vào liệt kê cùng với các Điều khoản tại đây giúp bạn dễ dàng tiếp cận và tham khảo nội dung hơn. 

 2. Quyền sở hữu trí tuệ. 

Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của Liên Á. Nhãn hiệu “Liên Á” và các nhãn hiệu con, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu Liên Á được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của công ty Liên Á. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong Website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.  

3. Nội dung bạn cung cấp trên Website. 

Website này cho bạn một số tính năng để gởi và đăng tải nội dung, phản hồi, minh họa, sáng chế, đề xuất..(gọi chung là “Ý tưởng”) lên Website. Trừ khi được Liên Á yêu cầu gửi, nếu bạn tự gửi Ý tưởng đến chúng tôi, thì những Ý tưởng đó sẽ được xử lý như thể bạn đã đồng ý với những điều khoản sau đây.

 • Liên Á không có nghĩa vụ phải xử lý Ý tưởng như là một thông tin bí mật.
 • Liên Á không có nghĩa vụ phải nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng Ý tưởng.
 • Nếu Liên Á thông qua và áp dụng Ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ Ý tưởng do bạn gửi, Liên Á sẽ có quyền duy nhất đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Ý tưởng đó. Liên Á sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
 • Các Ý tưởng này có thể được hiển thị và công bố rộng rãi mà không cần sự đồng ý của bạn Bất cứ Ý tưởng nào bạn gởi đến Website sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng cho bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi xét thấy cần thiết. 

4. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi 

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp “như nguyên trạng”. Trong giới hạn cho phép của pháp luật, Liên Á không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung sau

 • Về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc sự không vi phạm của bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên Website này.
 • Máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website. 

Liên Á có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Liên Á và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website. 

5. Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ 

Các sản phẩm và dịch vụ trên Website này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Website không ngụ ý hoặc bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra với các đại diện được Liên Á ủy quyền để kiểm tra sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống. 

6. Liên kết với các website khác 

Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Liên Á chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc Liên Á cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là Liên Á đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. Liên Á từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó. 

7. Rủi ro truyền dẫn thông tin. 

Liên Á không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ Website này sẽ được bạn nhận, hoặc được Liên Á nhận nếu email do bạn gửi. Liên Á cũng không đảm bảo về tính riêng tư và/hoặc sự an toàn bí mật thông tin của e-mails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

8. Các thông tin và hành vi bị cấm đưa lên Website.

Chúng tôi liên tục kiểm soát và có quyền từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ và/hoặc loại bỏ ngay lập tức các thông tin hay hành vi có tính: 

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự; 
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác. 
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ. 
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác. 
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. 
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website. VII. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng. 
 • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng có khả năng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi 

9. Ngày hiệu lực

  Các Điều kiện và Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 30/4/2019

10. Luật áp dụng

  Trang web này được sự điều chỉnh của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam