DRAP

TENCEL | Tencel lụa là - Vuốt nhẹ chạm da, mượt mà thẳng giấc
 1. Drap Latifah Liên Á
  LATIFAH LD2252

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 2. Drap Liên Á
  LATIFAH LD2251

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 3. Drap tencel Liên Á
  VESTA LD2280

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 4. Drap tencel Liên á
  POLYGON LD2151

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 5. Drap tencel Liên á
  JESSAMINE LD2171

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 6. Drap tencel Liên Á
  LILAC LD2271

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 7. Drap tencel Liên Á
  PISSEN LD2152

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 8. Drap tencel Liên Á
  DAHLIA LD2153

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 9. AUTUNNO LD2012
  AUTUNNO LD2012

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 10. FLORI LD1981
  FLORI LD1981

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 11. GEMMA LD1961
  GEMMA LD1961

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
 12. MARTHA LD2011
  MARTHA LD2011

  Lush Collection

  2.550.000 ₫
PREMIUM COTTON | Thể hiện cá tính trong không gian riêng tư
 1. CAMELL LD2091
  CAMELL LD2091
  1.560.000 ₫
 2. Drap Premium Cotton Liên Á
  CAMELL LD2111
  1.560.000 ₫
 3. Drap Premium Cotton Liên Á
  CHERIE LD2052
  1.560.000 ₫
 4. Drap Premium Cotton Liên Á
  BELLE LD2071
  1.560.000 ₫
 5. Drap Premium Cotton Liên Á
  BELLE LD2051
  1.560.000 ₫
 6. Drap Premium Cotton Liên Á
  GRAZIE LD2031
  1.560.000 ₫
 7. DEEP TAUPE
  DEEP TAUPE
  1.555.000 ₫
 8. BUTTER ROOM
  BUTTER ROOM
  1.555.000 ₫
 9. SWEET GRAPE
  SWEET GRAPE
  1.555.000 ₫
 10. POPCYCLE
  POPCYCLE
  1.555.000 ₫
 11. PAGODA GREEN
  PAGODA GREEN
  1.555.000 ₫
 12. MARLIN
  MARLIN
  1.555.000 ₫
COTTON SATEEN | Mang lại cảm giác thoải mái nhất cho bạn và gia đình
 1. MADELYN LD1681
  MADELYN LD1681
  1.330.000 ₫
 2. QUINCY LD1671
  QUINCY LD1671
  1.330.000 ₫
 3. FOLIDO LD1650
  FOLIDO LD1650
  1.330.000 ₫
 4. IRIS LD1701
  IRIS LD1701
  1.330.000 ₫
 5. LIAM LD1731
  LIAM LD1731
  1.330.000 ₫
 6. CHUBBY LD1811
  CHUBBY LD1811
  1.330.000 ₫
 7. RILEY LD1751
  RILEY LD1751

  Cotton Collection

  1.330.000 ₫
 8. NOAH LD1781
  NOAH LD1781

  Cotton Collection

  1.330.000 ₫
 9. DOROTHY LD1221
  DOROTHY LD1221
  Cotton Collection
  1.330.000 ₫
 10. JESS LD1641
  JESS LD1641
  Cotton Collection
  4.320.000 ₫
 11. ELLIE LD0491
  ELLIE LD0491
  Cotton Collection
  1.330.000 ₫
 12. MELANIE LD1201
  MELANIE LD1201
  Cotton Collection
  1.070.000 ₫