CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bằng cách sử dụng ứng dụng của Liên Á, Đại lý theo đây thừa nhận đã đọc, hiểu Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, và đồng ý việc Liên Á sử dụng, xử lý thông tin cá nhân của Đại Lý như được mô tả dưới đây:

 1. Liên Á cam kết sử dụng và xử lý thông tin của Đại lý, bao gồm nhưng không giới hạn hình thức điện thoại, tin nhắn SMS, và/hoặc qua email:
  • Gửi cho Đại lý các thông báo, bản tin, cập nhật, tài liệu quảng cáo sản phẩm, chương trình khuyến mãi từ Liên Á.
  • Thông báo và gửi giấy mời cho Đại lý về các sự kiện hoặc hoạt động do Liên Á hoặc đối tác của Liên Á tổ chức.
  • Xử lý các đăng ký tham gia chương trình, hoạt động và liên lạc với Đại lý về sự tham gia của Đại lý với chương trình, hoạt động đó.
 2. Thông tin cá nhân của Đại lý trên ứng dụng này được Liên Á cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đó chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trước của Đại lý, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Theo đó, Liên Á cam kết rằng:
  • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Đại lý khi không có sự cho phép/đồng ý trước của Đại lý.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Đại lý, Liên Á sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho Đại lý được biết.
 3. Khi sử dụng ứng dụng này, Đại lý được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại của Đại lý và các thông tin cần thiết khác, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý của thông tin cá nhân đó. Đại lý cũng được yêu cầu cập nhật kịp thời đến Liên Á khi có sự thay đổi thông tin cá nhân như đã nói ở trên trong quá trình sử dụng ứng dụng. Liên Á không chịu trách nhiệm, cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Đại lý nếu xét thấy thông tin Đại lý cung cấp là không chính xác.
 4. Khi phát sinh khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân của Đại lý, Liên Á đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa hai bên nhằm duy trì sự tin cậy của Đại lý vào ứng dụng này; đồng thời đề nghị Đại lý thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Đại lý gọi điện thoại tới số hotline 18001242 hoặc gửi email tới [email protected] hoặc các hình thức khác không trái quy định của pháp luật.
  • Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Liên Á sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Đại lý; và tùy theo tính chất, mức độ của khiếu nại, Liên Á sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Đại lý giải quyết khiếu nại đó và trả lời kết quả cho Đại lý trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc.
  Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết, Liên Á sẽ yêu cầu Đại lý đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên Á luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân của Đại lý liên quan đến việc sử dụng ứng dụng này. Vì vậy, Liên Á cũng đề nghị Đại lý tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, và thực hiện việc cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực.

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NỆM MOUSSE LIÊN Á
 • Mã số thuế: 0302082048
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2000.