Email

Tôi có thể gửi yêu cầu hỗ trợ qua địa chỉ email nào của Liên Á?

Anh/Chị vui lòng gửi yêu cầu vào email: cskh@liena.vn. Yêu cầu của Anh/Chị sẽ được phản hồi qua email trong thời gian sớm nhất. 

Hoặc Anh/Chị có thể liên hệ TT Tư vấn và CSKH Liên Á qua các kênh hỗ trợ khác của Liên Á:

1. Hotline (miễn phí cước gọi): 1800 1242 

2. Trò chuyện (chat) với CSKH khi truy cập web Liên Á: www.liena.com.vn 

3. Trò chuyện (chat) với CSKH khi truy cập facebook Liên Á

TT Tư vấn và CSKH Liên Á sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ.